Exhibitions

תערוכות

Coming soon at 1.5.17

התכנית המלאה תעלה ב-1.5.17

בית הספר לאמנות מוסררה ע"ש נגר

רחוב הע"ח 9, ירושלים 91323, טלפון: 02-6286519, פקס: 02-6264479 ,מייל: natalyal@musrara.co.il
לפרטים אודות מגוון תכניות הלימוד במוסררה לחץ כאן. ההרשמה בעיצומה

תחבורה

הרכבת הקלה: תחנת כיכר ספרא - עיריית ירושלים
אוטובוסים: מהתחנה המרכזית ירושלים קווים: 66 אגד, 66 א' אגד, מהר הצופים קווים: 17 אגד, 19 אגד
חניה: כיכר ספרא 1 , עריית ירושלים

The Naggar School of Art

9 HaAyin Het St. Jerusalem 91323, Telephone: 02-6286519, Fax: 02-6264479, Email: natalyal@musrara.co.il

Transportation:

The Light Train: Safra Square, Jerusalem Municipality
Buses: From the Central Bus Station: 66, 66A, From Mount Scopus: 17, 19
Parking: Kikar Safra, Jerusalem Municipality